100 Tác giả
default
Nguyễn Quốc Cường
Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao
default
Đào Nhật Đình
Chuyên gia môi trường
default
Lê Minh Hoan
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
default
TS Vũ Ngọc Hoàng
Nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
default
Hồ Quốc Tuấn
Giảng viên Đại học Bristol, Anh