Diễn viên “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” hội ngộ sau 40 năm

Dàn diễn viên phim “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” hội ngộ trong một chương trình truyền hình sau 40 năm bộ phim ra đời.