Thông tin tác giả
Phạm Thanh Tuấn

Phạm Thanh Tuấn

Luật sư, thạc sĩ Phạm Thanh Tuấn là luật sư Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; trọng tài viên Trung tâm trọng tài Thương mại và Công lý Việt Nam. Ông Tuấn có gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn về pháp lý bất động sản, xây dựng.

Bài viết mới nhất từ  Phạm Thanh Tuấn