Thông tin tác giả
Nguyễn Lân Hiếu

Nguyễn Lân Hiếu

Ông Nguyễn Lân Hiếu là bác sĩ chuyên ngành tim mạch, Phó giáo sư, Tiến sĩ Y khoa; Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; thành viên của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa XIV, XV.

Bài viết mới nhất từ  Nguyễn Lân Hiếu