Thông tin tác giả

Hiệu Minh
Hiệu Minh
Hiệu Minh là bút danh của TS Giang Công Thế, một chuyên gia IT từng công tác nhiều năm tại Ngân hàng Thế giới (WB). Ông được biết đến là một blogger về nhiều lĩnh vực và cộng tác thường xuyên với các báo.

Bài viết mới nhất từ  Hiệu Minh