1. Dòng sự kiện:
  2. Bão Noru
  3. Đấu giá biển số xe
  4. Phân làn đường Nguyễn Trãi