Tin tức video

  • Đại sứ Palestine Saadi Salama kể về lần tham dự Đại hội XI năm 2011