Thủ tướng: “Bảo hiểm xã hội đóng vai trò trụ cột trong an sinh xã hội” - 1

Hội nghị do Bảo hiểm xã hội VN tổ chức sáng 15/2 tại Hà Nội

Thủ tướng: “Bảo hiểm xã hội đóng vai trò trụ cột trong an sinh xã hội” 

“Qua 25 năm hình thành và phát triển, bảo hiểm xã hội đã đóng vai trò trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách BHXH, BHYT và các giải pháp triển khai Nghị quyết  số 28-NQ/TW và nhiệm vụ công tác năm 2020. Chương trình do Bảo hiểm xã hội VN tổ chức sáng 15/2 tại Hà Nội.

Bảo hiểm xã hội đóng vai trò trụ cột trong an sinh xã hội

Hơn 90 % dân số tham gia BHYT

Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả thực hiện của ngành bảo hiểm xã hội sau 25 năm hình thành và phát triển.

Điều này thể hiện sự đúng đắn trong chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo sự phát triển với tư cách là trụ cột chính trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Thủ tướng: “Bảo hiểm xã hội đóng vai trò trụ cột trong an sinh xã hội” - 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Tới đầu năm 2020, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 86 triệu người, chiếm đến 90 % dân số. Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu phát triển bảo hiểm y tế toàn dân và về đích trước thời hạn so với mục tiêu đề ra trước đó.

Nhận định về kết quả này, Thủ tướng cho biết: “Một số quốc gia phát triển cần từ 40 - 80 năm để đạt mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Trong khi đó sau 25 năm, chúng ta phấn đấu có tới 90 % dân số tham gia, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt gần 16 triệu người, chiếm khoảng 32,3 % lực lượng lao động”.

Điều này tạo điều kiện cho số lượng người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, y tế không ngừng tăng trong cả nước. Bình quân mỗi năm có hàng chục triệu người lượt người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, hàng trăm triệu lượt người được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

Thủ tướng: “Bảo hiểm xã hội đóng vai trò trụ cột trong an sinh xã hội” - 3

Thủ tướng trao tặng trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho BHXH Việt Nam.

Quỹ bảo hiểm xã hội đã trở thành quỹ an sinh lớn nhất. Tỷ lệ chi từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội ngày càng tăng. Nhờ đó, tỷ lệ chi tiền từ ngân sách nhà nước cho bảo hiểm xã hội ngày càng giảm.

Thủ tướng đã biểu dương nỗ lực của 21.000 cán bộ, viên chức, người lao động của ngành bảo hiểm xã hội trong việc đưa ngành thuộc nhóm dẫn đầu, đóng góp quan trọng vào tiến trình xây dựng chính phủ số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho toàn xã hội, phục vụ người dân ngày một tốt hơn.

Thách thức không nhỏ

Bên cạnh việc biểu dương các thành tích, Thủ tướng cũng lưu ý nhiều thách thức trong thời gian tới của ngành bảo hiểm xã hội.

Thủ tướng: “Bảo hiểm xã hội đóng vai trò trụ cột trong an sinh xã hội” - 4

Thủ tướng trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh.

Theo đó, mục tiêu định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội đòi hỏi độ bao phủ của bảo hiểm xã hội cần rộng khắp hơn. Điều này cũng đồng nghĩa với tất cả người lao động và những người phụ thuộc cần phải có lưới an sinh.

“Nhưng tới nay, chỉ chưa đến 1/3 số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Mục tiêu trên còn khoảng cách không nhỏ. Do vậy, ngành cần nỗ lực cần phải cao hơn, không được chủ quan” - Thủ tướng chia sẻ.

Để thực hiện các chỉ tiêu phấn đấu của Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngành cũng cần có giải pháp mới sáng tạo cho những khắc phục, những tồn tại, những hạn chế.

Thủ tướng đơn cử, hệ thống chính sách pháp luật cần cập nhật cho phù hợp với tình hình quốc tế, việc ứng dụng công nghệ số cần được quản lý thống nhất, bảo đảm hiệu quả.

Thủ tướng: “Bảo hiểm xã hội đóng vai trò trụ cột trong an sinh xã hội” - 5

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh

“Giảm chi phí thường xuyên cho bộ máy tổ chức của bảo hiểm xã hội, giảm thời gian nộp bảo hiểm xã hội, triệt để giải quyết tình trạng lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội và nâng cao công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan bảo hiểm xã hội” - Thủ tướng lưu ý.

Bên cạnh đó, Thủ tướng gợi ý 5 nhóm giải pháp trong công tác phát triển chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội thời gian tới.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội theo hướng tích hợp để quản lý tập trung, có tính chia sẻ với Nhà nước, xã hội và người dân trên cơ sở bám sát mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Đồng thời, ngành cần đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục hoàn thiện đầy đủ cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm y tế, hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ kết nối, chia sẻ sở dữ liệu quốc gia của các Bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng: “Bảo hiểm xã hội đóng vai trò trụ cột trong an sinh xã hội” - 6

Đội ngũ 21.000 cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành cần tăng cường kỷ cương hành chính, thay đổi tác phong và lề lối làm việc. Bên cạnh đó cần xây dựng chỉ số theo dõi, đánh giá chất lượng phục vụ người dân trên tất cả các lĩnh vực công tác theo tinh thần Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động vì người dân và doanh nghiệp

Ngành cần nâng cao hiệu lực quản lý trong việc thực hiện chính sách. Tăng cường công tác quản lý bảo hiểm xã hội, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, hoàn thiện cơ chế tài chính để chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được sự thống nhất, tiện lợi cho người dân

Cuối cùng, ngành cần tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên về an sinh xã hội nói chung và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nói riêng. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể cũng như để nhân dân hiểu sâu sắc hơn nữa vai trò, lợi ích của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bà Nguyễn Thị Minh - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội VN: “Tới cuối năm 2019, tổng số thu bảo hiểm xã hội bắt buộc toàn ngành đạt khoảng 243.000 tỷ đồng; thu bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt gần 2.400 tỷ đồng; thu bảo hiểm y tế đạt khoảng 105.000 tỷ đồng. Số nợ bảo hiểm xã hội năm 2019 giảm xuống còn khoảng 6.000 tỷ đồng (bằng 1,6% tổng số phải thu), mức thấp nhất trong lịch sử 25 năm phát triển ngành”.

Hoàng Mạnh