Giải ngân 3 chính sách hỗ trợ bảo hiểm trong gói 26.000 tỷ đồng ra sao?

Dân trí

Thông qua 3 nhóm chính sách hỗ trợ về bảo hiểm xã hội của gói 26.000 tỷ đồng (Nghị quyết 68/NQ-CP), hơn 375.000 đơn vị sử dụng lao động và gần 11,4 triệu người lao động đã được hỗ trợ.

Giải ngân 3 chính sách hỗ trợ bảo hiểm trong gói 26.000 tỷ đồng ra sao? - 1

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết 126/NQ-CP sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19.

Nội dung: Hoàng Mạnh

Đồ họa: Khương Hiền

Mới nhất