PhotoStory

Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip

Thực hiện: Nguyễn Dương - Mạnh Quân

(Dân trí) - Khu vực sản xuất thẻ CCCD gắn chip được vận hành đảm bảo an ninh rất chặt chẽ. Phóng viên Dân trí phải trải qua nhiều bước về thủ tục hành chính, kiểm tra kỹ lưỡng mới được vào khu vực này.

Để sản xuất thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử, Bộ Công an đã nhập các nguyên vật liệu như: chip; nhựa Pet F, Pet G; máy in; máy kiểm tra chất lượng… 

Quá trình sản xuất thẻ CCCD gắn chip gồm 8 công đoạn, trong đó có các công đoạn như: Sản xuất thân thẻ CCCD; cá thể hóa thẻ CCCD (sản xuất, in hoàn thiện thẻ CCCD); kiểm tra chất lượng thẻ sau khi cá thể hóa; phân lô, đóng gói trước khi trả về công an các địa phương.

Để tìm hiểu quy trình, công đoạn sản xuất thẻ CCCD nói trên, phóng viên Dân trí đã liên hệ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) để được vào tham quan khu vực sản xuất thẻ CCCD gắn chip.

Đây là khu vực được vận hành đảm bảo an ninh rất chặt chẽ. Phóng viên Dân trí phải trải qua nhiều bước về thủ tục hành chính, kiểm tra kỹ lưỡng mới được vào bên trong. 

Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 1

Khu vực sản xuất thân thẻ CCCD gắn chip.

Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 2

Máy khoan gắn chip lên thẻ CCCD.

Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 3

Công đoạn khoan gắn chip lên thẻ CCCD đều được thực hiện tự động, chính xác.

Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 4

Máy kiểm tra chất lượng sau khi khoan gắn chip lên thẻ CCCD.

Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 5

Hệ thống máy móc in cá thể hóa thẻ CCCD.

Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 6

Khu vực kiểm tra chất lượng thẻ CCCD sau khi được in hoàn thiện.

Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 7
Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 8

Cán bộ vận hành máy và kiểm tra ngoại quan thẻ CCCD sau khi cá thể hóa.

Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 9

Cán bộ vận hành máy phân lô, đóng gói trước khi trả thẻ CCCD gắn chip về công an các địa phương.