Hơn nửa triệu người không đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Có tới 11.436.181 lao động được nhận tiền hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng, theo Nghị quyết 116. Nhưng thống kê của Bộ LĐ-TB&XH cũng cho thấy, 536.046 người lao động không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ.

Hơn nửa triệu người không đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng - 1

Theo Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, hạn cuối để người sử dụng lao động nộp danh sách người lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ và được điều chỉnh (nếu có) là 10/11/2021.