Thứ ba, 16/11/2021 - 09:01

Hơn nửa triệu người không đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng

Dân trí

Có tới 11.436.181 lao động được nhận tiền hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng, theo Nghị quyết 116. Nhưng thống kê của Bộ LĐ-TB&XH cũng cho thấy, 536.046 người lao động không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ.

Hơn nửa triệu người không đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng - 1

Theo Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, hạn cuối để người sử dụng lao động nộp danh sách người lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ và được điều chỉnh (nếu có) là 10/11/2021.

Nội dung: Hoàng Mạnh

Đồ họa: Đức Nguyễn 

Mới nhất