Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

TOÀN CẢNH PHIÊN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Sáng 26/1, trong không khí khẩn trương, nghiêm túc, 1.587 Đại biểu đại diện cho hơn 5 triệu Đảng viên đã tham dự, hoàn thành nhiều nội dung quan trọng trong phiên khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - 1

Sáng 26/1, sau lễ chào cờ trang nghiêm, Quốc ca, Đảng ca được cử hành trang trọng, 1.587 đại biểu đại diện cho hơn 5 triệu Đảng viên bước vào phiên họp khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - 2

Ngoài 1.587 đại biểu chính thức, đại biểu khách mời có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại sứ, đại diện các nước và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế trong đoàn ngoại giao tại Hà Nội, đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu…

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - 4

Theo Tổng Bí thư, trong nhiệm kỳ tới, mục tiêu phát triển tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo, củng cố niềm tin của nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước nhanh và bền vững,...

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - 5

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đại diện Bộ Chính trị đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - 6

Thủ tướng khẳng định, 1.587 đại biểu đảng viên tham gia Đại hội XIII là những Đảng viên ưu tú của Đảng, sẽ cùng thảo luận, hoạch định chiến lược phát triển cho Đảng, đất nước giai đoạn mới.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - 7

Thủ tướng nhấn mạnh, để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt nam hùng cường, trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, không chỉ kế hoạch 5 năm tới mà chiến lược dài hơi cho việc thực hiện mục tiêu này cũng là vấn đề lớn đặt ra với Đại hội XIII.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - 8
Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - 9

Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị cùng Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn. 

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - 10

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành xuyên suốt phiên khai mạc Đại hội.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - 11

Ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - 12

Phiên họp khai mạc Đại hội diễn ra khẩn trương, nghiêm túc và kết thúc thành công tốt đẹp.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - 13
Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - 14
Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - 15
Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - 16

Theo chương trình, Đại hội XIII của Đảng sẽ làm việc đến ngày 2/2/2021.