Tiến độ giải ngân gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng và 38.000 tỷ đồng ra sao?

(Dân trí) - Tính tới tuần thứ 2 của tháng 10, việc thực hiện gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng và giải ngân gói 38.000 tỷ đồng đã đem lại nhiều kết quả khả quan.

Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng (theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ, Quyết định 23 của Thủ tướng) và Gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng (theo Nghị quyết số 116 của Chính phủ; Quyết định số 28 của Thủ tướng) là 2 trong nhiều chính sách an sinh được Chính phủ ban hành nhằm kịp thời đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Kết quả giải ngân các khoản tiền tính tới thời điểm này:

Tiến độ giải ngân gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng và 38.000 tỷ đồng ra sao? - 1
Tin liên quan