Lễ trao giải khách hàng trúng giải điều hòa - Khuyến mại Bảo Xuân 2018

Lễ trao giải khách hàng trúng giải điều hòa - Khuyến mại Bảo Xuân 2018 (đọc thêm)