Giảng viên Đại học Hà Nội "bắn" gần 20 thứ tiếng chào đón tân sinh viên

Giảng viên Đại học Hà Nội "bắn" gần 20 thứ tiếng chào đón tân sinh viên tại lễ khai giảng năm học 2023-2024.
Mới nhất