Kinh doanh

Chủ tịch MK Group: Người Việt Nam có quyết tâm thì sẽ làm được

Ông Nguyễn Trọng Khang chia sẻ chân thực về doanh nghiệp Việt trong khát vọng đưa đất nước hùng cường, chuyện mơ lớn, nghĩ lớn của doanh nghiệp và chuyện bồi đắp cho thế hệ trẻ… Đọc thêm : Chuyện mơ lớn, nghĩ lớn của doanh nhân 7X sau dự án căn cước công dân lịch sử