Làm vài chục hộp socola/ngày vẫn không đủ bán, bà chủ tiệm bánh lả đi vì “ham tiền”

Làm vài chục hộp socola/ngày vẫn không đủ bán, bà chủ tiệm bánh lả đi vì “ham tiền” (đọc thêm)