TS Nguyễn Duy Nhứt chia sẻ về GHV KSOL trong hỗ trợ phòng và điều trị ung thư

Với nhiều thành phần hoạt chất vượt trội, phức hệ nano mới sẽ giúp phòng và hỗ trợ điều trị ung thư, nâng cao thể trạng người bệnh. (đọc thêm)