Bất động sản

Các dự án của Công ty Bách Đạt An tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

Người dân đã chờ đợi quá lâu, Tòa án cũng ra phán quyết nhưng chưa biết khi nào mới có đất thực tế. Người dân mong muốn đối thoại lần cuối với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết. Đọc thêm : Vụ nợ 1.000 sổ đỏ: Người dân mong được trả lời lần cuối "khi nào có sổ"