Gần 50 đối tượng sử dụng ma túy, mua bán dâm trong quán karaoke và khách sạn

Gần 50 đối tượng sử dụng ma túy, mua bán dâm trong quán karaoke và khách sạn (đọc thêm)