1. Dòng sự kiện:
  2. Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV
  3. Mưa ngập lịch sử ở Đà Nẵng - Huế