"Công tác nhân sự đã được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, thận trọng"

(Dân trí) - Theo ông Nguyễn Đức Hà, công tác nhân sự của Đại hội XIII được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung cao độ và được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, thận trọng, chặt chẽ, bài bản.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đức Hà - nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương - khẳng định, Đại hội lần thứ XIII của Đảng (dự kiến diễn ra từ 25/1-2/2) là đại hội rất quan trọng vì quyết định chiều hướng phát triển của đất nước trong những năm tới.

Đại hội có nhiều nội dung nhưng có thể nói có 2 vấn đề quan trọng nhất là vấn đề văn kiện và công tác nhân sự. Vì tính chất quan trọng của nó nên đích thân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là Trưởng Tiểu ban Văn kiện và Trưởng Tiểu ban nhân sự.

"Có thể nói 2 nhiệm vụ này cực kỳ quan trọng. Nhưng trong 2 nhiệm vụ quan trọng nhất này thì nhiệm vụ công tác nhân sự lại quan trọng hơn cả. Bởi vì đường lối đó có tổ chức thực hiện tốt hay không thì chính là cán bộ. Nếu có cán bộ tốt, thậm chí đường lối chưa cụ thể, chưa toàn diện thì chúng ta bổ sung vào. Nhưng ngược lại đường lối có đúng đến mấy, tổ chức bộ máy có khoa học phù hợp đến mấy nhưng đội ngũ cán bộ không đáp ứng yêu cầu thì thậm chí làm hỏng cả đường lối. Chính vì thế, công tác nhân sự của đại hội cực kỳ quan trọng"- ông Hà phân tích.

Công tác nhân sự đã được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, thận trọng - 1

Ông Nguyễn Đức Hà trao đổi với báo chí.

Nhân tố quyết định

- Vậy công tác nhân sự đã được chuẩn bị kỹ càng như thế nào, thưa ông?

+ Nói đến công tác nhân sự Đại hội XIII tức là nói đến công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhân sự lãnh đạo chủ chốt  của Đảng, Nhà nước. Đây chính là nhân tố quyết định.

Vì thế, công tác nhân sự của Đại hội XIII lần này được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung cao độ cho công tác này. Có thể nói, công tác nhân sự đã được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, thận trọng, chặt chẽ, bài bản, làm từng bước, từng việc, từng khâu, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm và quan trọng nhất là tất cả vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, lợi ích của Đảng, nhân dân.

Vì thế, Tổng Bí thư nhấn mạnh là phải vì cái chung, vì cái lớn, vì lợi ích của Quốc gia, dân tộc, không được phép vì những động cơ cá nhân, cục bộ địa phương.

Tổng Bí thư nhiều lần nhắc rằng, chúng ta phải làm từng bước, từng việc, từng khâu, thận trọng, kỹ lưỡng, chặt chẽ, phải bảo đảm thật sự dân chủ, khách quan. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng vào Ban Chấp hành trung ương, nhưng lại không bỏ sót những người thực sự có đức, có tài, có tín nhiệm trong đảng, nhân dân…

Tôi tin chắc rằng với cách làm như vậy, với những gì Trung ương đã làm, đang làm và sẽ làm thì chắc chắn Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ thực sự là một tập thể trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất và tiêu biểu cho phẩm chất, trí tuệ cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đủ sức lãnh đạo đưa đất nước bước vào giai đoạn mới phát triển ngày càng nhanh hơn, bền vững hơn.

- Về công tác cán bộ thì ông đã từng nói là chưa kỳ nào chúng ta ban hành nhiều nghị quyết, quyết định và nhận được sự quan tâm nhiều như trong nhiệm kỳ vừa qua?

+ Đúng là như thế. Chưa có nhiệm kỳ đại hội nào mà từ Trung ương đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp lại chăm lo quan tâm đến công tác cán bộ như vậy. Công tác cán bộ có nhiều khâu, nhiều mục, nhiều yếu tố, nhưng có thể nói trong nhiệm kỳ này trước hết là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung cao độ cho việc hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ. Đó là, các quy định, quy chế, quy trình để chúng ta thực hiện theo tinh thần đó.

Thứ hai, lần này, riêng về công tác cán bộ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương ban hành quy định có thể lần đầu tiên mới có.

Đó là Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Rồi lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành Quy định 205 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Bộ Chính trị cũng ban hành Quy định 214 về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ.

Trước đây, chúng ta nói là đánh giá theo định tính, ít định lượng thì lần này quy định của Bộ Chính trị đã quy định rất rõ, không chỉ định tính mà cả định lượng, đánh giá cán bộ về phẩm chất chính trị, năng lực công tác, ý thực tổ chức kỹ luật, phẩm chất đạo đức, tuổi tác, sức khỏe thế nào, cụ thể ra…

Đây cũng là nhiệm kỳ chúng ta đổi mới rất mạnh mẽ về đánh giá cán bộ. Đó là, đánh giá cán bộ phải liên tục, xuyên suốt, phải theo tiêu chí, phải bằng sản phẩm, đánh giá phải đa chiều, có so sánh, công khai, đánh gia người đứng đầu phải gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả địa phương, cơ quan, đơn vị.

Với cách làm như vậy, quy định, quy chế chặt chẽ như vậy tôi tin chắc rằng công tác cán bộ của chúng ta sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa.

Công tác nhân sự đã được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, thận trọng - 2

Hội nghị Trung ương 14 khóa XII (Ảnh: TTXVN).

"Nói đấu tranh chống tham nhũng sẽ cản trở kinh tế là không đúng"

- Ông đánh giá như thế nào về công tác phòng, chống tham nhũng trong nhiệm kỳ vừa qua?

+ Đảng ta luôn luôn quan tâm đến vấn đề này. Nhưng có thể nói, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, nói đúng hơn là từ sau hội nghị Trung ương 5 khóa XI, khi Ban Chấp hành Trung ương quyết định kiện toàn lại Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị và đích thân Tổng Bí thư làm Trưởng ban thì có thể nói, trong mấy năm qua công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được đẩy lên một giai đoạn mới cao hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn. Chính cái đó đã củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Trước đây chúng ta cũng nói là không có vùng cấm, chúng ta cũng đã làm được một số kết quả tốt, nhưng bây giờ rõ ràng, Tổng Bí thư nói không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền. Đảng nói thế nào làm đúng như thế. Cho nên, nhân dân tin tưởng vào Đảng, tin tưởng vào Nhà nước.

- Có ý kiến lo ngại rằng, nếu làm nghiêm khắc quá thì nhiều cán bộ sợ trách nhiệm mà co mình lại, không dám đổi mới, đột phá để phát triển?. Theo ông, phải làm sao để vừa siết chặt kỷ cương nhưng vẫn khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới?

+ Đây đúng là một trong những vấn đề lớn mà Đảng ta đang đặt ra. Đó là, làm thế nào vừa siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng đề cao pháp luật của Nhà nước, nhưng lại phải khơi dậy, tạo môi trường điều kiện để cho cán bộ năng động, sáng tạo dám đổi mới, dám hành động quyết liệt vì lợi ích chung.

Đây là vấn đề đặt ra, và chắc chắn Đại hội XIII tới cũng bàn rất kỹ vấn đề này.

Có người nói rằng, nếu chúng ta đấu tranh chống tham nhũng mạnh mẽ, quyết liệt thì sẽ cản trở phát triển kinh tế, làm cho nhiều người sợ, cứ ngồi im, đợi chờ, có đúng không?

Theo tôi những quan điểm đó là hoàn toàn không đúng và tôi có thể chứng minh bằng những con số. Tại sao trong nhiệm kỳ này chúng ta đấu tranh chống tham nhũng quyết liệt như vậy nhưng có ảnh hưởng phát triển kinh tế đâu. Kinh tế  liên tục phát triển ở tốc độ cao.

Năm 2016 tăng trưởng đạt 6,21%; năm 2017 là 6,81%; năm 2018 là 7,04%; năm 2019 cũng gần 6,8%; riêng năm 2020 do Covid -19, thế giới bị đảo lộn cả thì chúng ta tăng trưởng gần 3%, nhưng là một trong rất ít nước có tăng trưởng dương. Như vậy, đấu tranh chống tham nhũng mạnh góp phần rất quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Vì sao?. Vì chúng ta đấu tranh quyết liệt với tham nhũng là lời cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe những người định tham nhũng thì rút tay vào không dám tham nhũng nữa.

Thứ 2, qua đấu tranh chống tham nhũng chúng ta lại kịp thời phát hiện được cơ chế, chính sách, thể chế của chúng ta có cái gì bất cập, có cái gì hở, lỗ hổng mà những người tham nhũng có thể lợi dụng khe hở này thì ta bịt lại. Cho nên cơ chế chính sách của ta liên tục được bổ sung, sửa đổi.

Thứ 3, thông qua các vụ án tham nhũng, mà tổng kết 8 năm phòng, chống tham nhũng vừa qua đã chỉ ra, mặc dù chúng ta thu hồi được chưa hết nhưng con số chúng ta thu hồi không hề nhỏ một chút nào. Thu hồi này nộp vào kho của chúng ta, như vậy kho của chúng ta càng ngày càng đầy lên, không những không bị chui ra mà bổ sung được vào.

Cho nên, những ai nói đấu tranh chống tham nhũng sẽ cản trở kinh tế là không đúng, thậm chí ai nói như thế thì chính là người ủng hộ tham nhũng.

-Xin cảm ơn ông !

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM