"Có sửa Điều lệ Đảng hay không là việc do Đại hội XIII xem xét, quyết định"

Thế Kha

(Dân trí) - "Đại hội Đảng là cơ quan lãnh đạo cao nhất. Việc có sửa Điều lệ Đảng hay không do Đại hội xem xét, quyết định"- Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính nói tại cuộc họp báo chiều 22/1.

Bầu 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa mới

Tại cuộc họp báo trước ngày khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chiều 22/1, ông Mai Văn Chính - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định công tác nhân sự Đại hội XIII có tầm quan trọng đặc biệt. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành các nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn đảng, tiếp tục đổi mới sắp xếp bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp nhất là cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng ban hành các quy định về phân cấp quản lý, tiêu chuẩn chức danh, kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền...

Có sửa Điều lệ Đảng hay không là việc do Đại hội XIII xem xét, quyết định - 1

Ông Mai Văn Chính trao đổi tại cuộc họp báo (Ảnh: Quốc Chính).

Ban chấp hành Trung ương đã tổng kết công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược 2016 - 2021, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch về quy hoạch cán bộ, gắn với đào tạo và đã mở 5 lớp đào tạo cán bộ quy hoạch…

Theo ông Chính, công tác chuẩn bị nhân sự được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất cao. Đồng thời, công tác nhân sự được tiến hành khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện theo phương châm làm từng bước, từng việc, từng khâu; làm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng và làm đến đâu, chắc đến đó.

Các cơ quan đã thực hiện có hiệu quả, xử lý hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa tính phổ biến và đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường… Trong đó đặc biệt coi trọng chất lượng, đảm bảo phù hợp về cơ cấu theo địa bàn, lĩnh vực công tác nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Ông Chính nhấn mạnh, công tác nhân sự đã được làm rất chặt chẽ, qua thẩm định của nhiều cơ quan liên quan và kiên quyết không để lọt những người không đủ điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương nhưng cũng không bỏ sót người đủ đức đủ tài trong Đảng, trong nhân dân.

Quy trình công tác nhân sự có điểm mới là tiến hành 5 bước thay vì 3 bước như nhiệm kỳ trước đây, cụ thế hóa cho nhân sự tái cử và lần đầu tham gia theo từng nhóm đối tượng, chức danh. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bảo đảm chất lượng, số lượng, cơ cấu nhân sự hợp lý, có kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng các thế hệ.

Theo Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 200 người, trong đó có 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết. Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có số dư từ 10 - 15%. Đại hội có thể đề cử, giới thiệu thêm nhưng không quá 30%.

"Trường hợp đặc biệt" giới thiệu, đề cử tham gia Ban Chấp hành Trung ương xuất phát từ tình hình thực tiễn, căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, nhất là sự tiêu biểu, nổi trội về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn, yêu cầu đòi hỏi các vị trí đặc biệt quan trọng, lĩnh vực trọng yếu của các cơ quan.

"Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cân nhắc thận trọng, xem xét tổng thể, kỹ lưỡng và thống nhất cao chọn một số nhân sự đặc biệt cả tái cử và nhân sự giới thiệu lần đầu trình Đại hội XIII xem xét, quyết định" - ông Chính nói.

Trả lời câu hỏi liên quan đến khả năng xem xét sửa Điều lệ Đảng, ông Chính giải thích: "Đại hội Đảng là cơ quan lãnh đạo cao nhất. Việc có sửa Điều lệ Đảng hay không do Đại hội xem xét, quyết định".

Có sửa Điều lệ Đảng hay không là việc do Đại hội XIII xem xét, quyết định - 2

Ông Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin với báo chí chiều 22/1 (Ảnh: Quốc Chính).

"Danh sách nhân sự sẽ thông báo vào thời điểm thích hợp"

Trao đổi thêm với báo giới, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nói: "Tôi khẳng định lại là nhân sự Đại hội Đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chuẩn bị bài bản, thận trọng, chặt chẽ, khoa học, dân chủ, làm từng bước, làm đến đâu, chắc đến đó và đạt được sự thống nhất cao trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư".

Về cách làm, ông Thưởng cho biết, các cơ quan đã kế thừa những kinh nghiệm quý báu, cách làm hiệu quả của các kỳ Đại hội trước, đồng thời bổ sung thêm một số biện pháp cho phù hợp với yêu cầu tình hình thực tiễn hiện nay. Ông khái quát, "Đến giờ này, có thể nói rằng chúng tôi đã chuẩn bị khá chu đáo".

Ông lấy ví dụ về quy trình: "Lần này Trung ương chuẩn bị cho các nhóm đối tượng rất chặt chẽ. Nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương được làm trước; tái cử làm trước; ứng cử lần đầu làm sau. Sau đó mới tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cũng theo trình tự tái cử làm trước, ứng cử lần đầu làm sau, sau đó mới tới lãnh đạo chủ chốt, có trường hợp đặc biệt… Chốt lại là những trường hợp đặc biệt về độ tuổi ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương".

"Việc chuẩn bị khẳng định là chu đáo như vậy. Còn thông tin cụ thể thế nào, danh sách đó là ai, chúng tôi sẽ thông báo với báo chí vào thời điểm thích hợp" - ông Thưởng thông tin.