1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng Bí thư thăm Trung Quốc
  3. Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV
  4. Mưa ngập lịch sử ở Đà Nẵng - Huế