Danh sách sự kiện

Quốc hội họp bất thường

Quốc hội họp bất thường

Sáng 15/1, Quốc hội khóa XV khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Kỳ họp bất thường dự kiến bế mạc sáng 18/1, trong đó Quốc hội sẽ nghỉ một ngày (17/1) để các cơ quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, thông qua 4 nội dung.