Thứ tư, 25/03/2015 - 14:56

Toàn cảnh vụ chặt hạ cây xanh ở Hà Nội