TPHCM:

Thanh tra "sờ gáy" các doanh nghiệp có sếp nhận lương "khủng"

(Dân trí) - Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, Thanh tra TP bắt đầu tiến hành thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp công ích (DNCI) có sếp nhận “lương khủng”.

Thanh tra toàn diện các DNCI

Cụ thể, ngày 4/10, bà Nguyễn Thị Ngọc Nga, Phó Chánh Thanh tra thành phố tiến hành công bố Quyết định thanh tra Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TPHCM. Trọng tâm thanh tra đơn vị này là hoạt động quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, lao động… Đoàn thanh tra do Phạm Lâm Hồng Chuyên, Phó Trưởng phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2 làm trưởng đoàn.

Thanh tra TP bắt đầu thanh tra toàn diện các DNCI
Thanh tra TP bắt đầu thanh tra toàn diện các DNCI

Ngày 3/10/2013, ông Lê Thanh Tân, Phó Chánh Thanh tra thành phố cũng đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM. Đoàn thanh tra do bà Lê Thị Hương Nga, Trưởng phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 3 làm trưởng đoàn.

Cùng ngày, ông Lê Thanh Tân cũng đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra toàn diện Công ty TNHH MTV Chiếu sáng Công cộng TPHCM. Đoàn thanh tra do bà Nguyễn Thanh Phước, Trưởng phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 1 làm Trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra các công ty trên là từ ngày 1/1/2010 đến ngày 30/6/2013. Các vụ việc phát sinh trước hoặc sau thời kỳ thanh tra trên có liên quan đến nội dung thanh tra nếu xét thấy cần thiết vẫn tiến hành thanh tra, nếu phát hiện sai phạm thì có kết luận và kiến nghị xử lý nghiêm minh. Thời hạn thanh tra tại mỗi doanh nghiệp là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Liên quan đến vụ việc này, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh & Xã hội TPHCM cũng đã công bố quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Thanh tra TP, Ban Đổi mới Doanh nghiệp, Chi cục Tài chính Doanh nghiệp, Cục thuế TP để thực hiện kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật lao động, tiền lương tại 3 DNCI khác.

Cụ thể, 3 đơn vị thanh tra đợt này là Công ty TNHH MTV Công trình Cầu Phà, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên Xung phong, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác Dịch vụ thủy lợi. Theo đó, đoàn thanh tra nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình chấp hành các quy định của pháp luật lao động, tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước  (DNNN) để phát hiện và xử phạt những hành vi vi phạm pháp luật trong việc sử dụng quỹ tiền lương sai mục đích.

Mở rộng kiểm tra pháp luật lao động, tiền lương ở các DNNN

Trước đó, Thanh tra Sở LĐ-TB&XH TPHCM cũng đã ban hành kế hoạch thanh tra, thành lập 5 Đoàn kiểm tra tại 25 đơn vị DNNN của TP. Theo kế hoạch này, các đoàn thanh tra nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình chấp hành các quy định của pháp luật lao động, tiền lương trong DNNN để phát hiện và xử phạt những hành vi sử dụng quỹ tiền lương sai mục đích.

Đoàn thanh tra sẽ kiểm tra, đánh giá tình hình quỹ tiền lương, thù lao, tiền lương và thu nhập thực tế của viên chức quản lý theo quy định. Đoàn thanh tra còn kiểm tra, đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh, quỹ tiền lương người lao động, tiền lương bình quân của các loại lao động trong doanh nghiệp và tính phù hợp của cơ chế phân phối tiền lương người lao động.

Đồng thời, các đoàn kiểm tra cũng sẽ đánh giá việc xây dựng, thực hiện định mức lao động, tình hình sử dụng lao động thực tế (số lao động theo định mức, số lao động thực tế sử dụng bình quân, đánh giá mức độ phù hợp của định mức lao động do doanh nghiệp áp dụng…), cũng như xem xét phù hợp của định mức lao động do doanh nghiệp thực hiện so với thực tế.

Đoàn thanh tra sẽ kiểm tra việc nộp thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động và viên chức quản lý của doanh nghiệp; đối chiếu, làm rõ các sai phạm (nếu có) và kiến nghị thu hồi các khoản chi sai đối tượng, nội dung theo quy định pháp luật.

Kết thúc thanh tra, đoàn thanh tra sẽ tổng hợp kết quả báo cáo, kiến nghị UBND TP về thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong doanh nghiệp trong thời gian tới.

Tùng Nguyên

Tin liên quan
Đọc thêm