Khoảng cách "khủng" lương sếp - nhân viên

Vụ lương “khủng”: 4 công ty công ích có lãnh đạo mới

Vụ lương “khủng”: 4 công ty công ích có lãnh đạo mới

Ngày 7/11, UBND TPHCM đã công bố quyết định bổ nhiệm 8 chức danh lãnh đạo cho 4 công ty công ích của thành phố là Công ty Thoát nước đô thị, Công ty Chiếu sáng công cộng, Công ty Công trình giao thông Sài Gòn, Công ty Công viên cây xanh.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-2315/Giam-doc-doanh-nghiep-nha-nuoc-nhan-luong-200-trieu-dong.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Giám đốc doanh nghiệp nhà nước nhận lương 200 triệu đồng</b></a>