Giảm 0,5 % mức đóng bảo hiểm thất nghiệp: Sao không giảm cho người lao động?

Dân trí Liên quan tới việc Bộ LĐ-TB&XH đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động từ 1 % xuống còn 0,5%, nhiều ý kiến băn khoăn vì sao không giảm thêm cho người lao động. Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hải Vân - Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) đã có cuộc trả lời báo giới.
>>Thống nhất giảm 0,5 % mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tới 31/1/2019
>>Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2017 ra sao?
>>Tiền lương và cách tính mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Giảm 0,5 % mức đóng bảo hiểm thất nghiệp: Sao không giảm cho người lao động? - 1

Thưa bà, những căn cứ gì để Bộ LĐ-TB&XH xây dựng đề xuất trình Chính phủ về việc giảm mức 0,5 % đóng của người sử dụng lao động vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp?

- Những năm vừa qua, khi doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như: Gia hạn thời gian nộp thuế GTGT, giảm tiền thuê đất, gia hạn thời hạn nộp tiền thuế đất đối với một số doanh nghiệp, gia hạn nộp đối với thuế thu nhập doanh nghiệp...

Trên tinh thần của Nghị quyết số 35/NQ-CP, trong khuôn khổ chức năng nhiệm vụ của Bộ LĐ-TB&XH, sau khi nghiên cứu tình hình thực hiện và kết dư của các Quỹ như: Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp...Chúng tôi nhận thấy, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) có tính chất ngắn hạn, Bộ LĐ-TB&XH đã đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết về điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động quy định tại Điều 57 Luật việc làm.

“Trong khi đó, Quỹ BHXH bắt buộc là quỹ có tính dài hạn, việc giảm mức đóng BHXH bắt buộc sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi về BHXH như chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất... sau này của người lao động” - bà Nguyễn Thị Hải Vân nói.

Nếu giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng từ 1% xuống 0,5% thì tổng thu BHTN mỗi năm giảm khoảng 25%.

Tính trên tổng thu bảo hiểm thất nghiệp năm 2016 là 11.728 tỷ đồng. Như vậy, mỗi năm doanh nghiệp đã được hỗ trợ khoảng 3.000 tỷ đồng từ việc giảm mức đóng BHTN.

Hiệu quả của việc này sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt chi phí đầu ra, giảm áp lực lên giá thành sản phẩm, nâng cao cạnh tranh và phát triển trong bối cảnh kinh tế đang trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Do đó, tại Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 7/4/2017 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2017, Chính phủ đã thống nhất đề xuất điều chỉnh mức đóng BHTN đối với người sử dụng lao động quy định tại Điều 57 Luật việc làm từ 1% xuống 0,5%.

Thời gian điều chỉnh từ ngày Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2019.

Thưa bà, thông tin giảm mức đóng BHTN là một tín hiệu tốt nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, tại sao chỉ giảm mức đóng BHTN cho người sử dụng mà không giảm cho người lao động?

- Với mục tiêu giảm chi phí cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao tính cạnh tranh, tạo điều kiện để phát triển doanh nghiệp trên tinh thần Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP và Nghị quyết số 97/NQ-CP nên cần thiết giảm mức đóng vào Quỹ BHTN đối với người sử dụng lao động.

Việc giảm mức đóng BHTN đối với người sử dụng lao động cũng là hỗ trợ giải quyết việc làm, tạo điều kiện để bảo vệ vị trí việc làm và phòng tránh thất nghiệp cho người lao động tại doanh nghiệp.

“Quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động về bảo hiểm thất nghiệp vẫn được đảm bảo đầy đủ nếu giảm mức đóng BHTN đối với người sử dụng lao động” - bà Nguyễn Thị Hải Vân nói.

Tại một số nước có quy định trách nhiệm đóng của người lao động và người sử dụng lao động là như nhau, mức đóng cụ thể được quy định hằng năm dựa trên dự toán chi năm đó.

Tuy nhiên, ở nước ta, theo quy định tại Điều 57 Luật việc làm, người lao động đóng 1%, người sử dụng đóng 1%, Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% và do ngân sách trung ương đảm bảo.

Như vậy, việc đóng BHTN của người lao động và người sử dụng lao động được quy định theo mức đóng cụ thể mà không quy định về nguyên tắc đóng vào Quỹ BHTN giữa các bên.

Hơn nữa, Quỹ BHTN là quỹ có tính ngắn hạn sẽ tăng giảm theo từng thời kỳ. Do đó, việc giảm mức đóng BHTN đối với người sử dụng lao động là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Sau đó tiếp tục đánh giá và nghiên cứu đề xuất điều chỉnh mức đóng đối với người lao động nếu thấy cần thiết.

Vậy, Quỹ BHTN liệu có nguy cơ không đủ chi khi giảm mức đóng BHTN đối với người sử dụng lao động?

- Trong quá trình xây dựng dự thảo, cơ quan soạn thảo đã tiến hành đánh giá tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, trong đó đánh giá về thu - chi bảo hiểm thất nghiệp, kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, dự báo Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; đánh giá tác động về việc điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động quy định tại Điều 57 Luật việc làm.

Bộ LĐ-TB&XH đã đánh giá các tác động tích cực, tiêu cực của việc giảm mức đóng vào Quỹ BHTN đối với người sử dụng lao động và dự báo tình hình thu - chi BHTN, độ an toàn Quỹ BHTN.

Đây là quỹ ngắn hạn, kết dư Quỹ BHTN ước tính đến cuối năm 2016 là 58.668 tỷ đồng (theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

Dự báo đến năm 2020, khi triển khai việc điều chỉnh mức đóng, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp vẫn đảm bảo an toàn khả năng chi trả và đầy đủ quyền lợi của người lao động, người sử dụng lao động trong việc hưởng các chế độ BHTN.

Xin cảm ơn bà

Hoàng Mạnh thực hiện

Tin liên quan:

Từ 1/7: Tăng 7,3 % mức phí tham gia BHYT hộ gia đình

Theo ông Lê Văn Phúc - Phó Trưởng Ban thực hiện chính sách BHYT (Bảo hiểm xã hội VN), việc điều chỉnh lương cơ sở từ 1/1/2017 lên 1.300.000 đồng sẽ làm tăng thêm khoảng 7,3 % mức phí tham gia BHYT hộ gia đình.

Trước đó, Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 đã giao nhiệm vụ cho Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2017. Được biết, mức lương cơ sở hiện nay là 1.210.000 đồng/tháng. Quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 2 của Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHYT đã nêu rõ: Người tham gia BHYT hộ gia đình sẽ đóng phí BHYT theo tháng ở mức 4,5 % lương cơ sở. Từ người thứ 2 tới thứ 4, mức phí sẽ lần lượt bằng 70%, 60 % và 50 % mức tham gia của người thứ nhất. Từ người thứ 5 trở đi, mức tham gia chỉ còn 40 % mức tham gia của người thứ 1. Như vậy, với quy định điều chỉnh mức lương cơ sở mới từ 1/7/2017, mức tham gia BHYT hộ gia đình sẽ tăng thêm trung bình 7,4 %, với công thức mua không đổi như trên.

H.M

Có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người trên 60 tuổi?

Bạn Quỳnh Hoa (Phú Yên): Công ty của tôi có một số lao động đã ngoài 60 tuổi nhưng đóng bảo hiểm xã hội chưa đến 10 năm. Xin cho hỏi, nếu những lao động này vẫn tiếp tục làm việc thì công ty chỉ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và không đóng bảo hiểm thất nghiệp có được không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Người lao động theo quy định nêu trên đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, những người lao đồng này nếu giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định nêu trên mà không thuộc đối tượng đang hưởng lương hưu hoặc giúp việc gia đình thì vẫn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

N.C

MỚI NHẤT
Ngành du lịch thiếu lao động giỏi
Ngành du lịch thiếu lao động giỏi

Du lịch được xác định là lĩnh vực quan trọng trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, lao động trong ngành này còn thiếu số lượng, yếu nghiệp vụ

Chủ nhật, 16/04/2017 - 07:40

Cần đưa bữa ăn giữa ca vào luật
Cần đưa bữa ăn giữa ca vào luật

Đó là chia sẻ của bà Phan Thị Minh Thu, Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Công ty TNHH Giày dép Vĩnh Phong (quận Bình Tân, TP HCM), trước thềm cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với công nhân miền Trung vào ngày 22-4 sắp tới.

Thứ bảy, 15/04/2017 - 08:41

5 thói quen phải có để bứt phá mọi lĩnh vực
5 thói quen phải có để bứt phá mọi lĩnh vực

Người giàu có khác nhau về ý tưởng, khác nhau về quy trình và thậm chí là cách tư duy của họ cũng không tương đồng, thế nhưng có một thứ cố định ở nhiều người giàu, chính là thói quen.

Thứ bảy, 15/04/2017 - 07:50

Kiếm nửa tỷ đồng bằng việc nằm bất động trên giường 2 tháng
Kiếm nửa tỷ đồng bằng việc nằm bất động trên giường 2 tháng

Chỉ cần ăn rồi nằm ngủ, không cần làm bất cứ việc gì khác, bạn sẽ được trả 16,000 bảng (khoảng hơn 450 triệu đồng) trong 2 tháng.

Thứ bảy, 15/04/2017 - 07:16

Xây dựng đề án cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội trình Trung ương
Xây dựng đề án cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội trình Trung ương

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo vào chiều 14/4 tại Trụ sở Chính phủ.

Thứ bảy, 15/04/2017 - 06:59

10 thói quen của những nhà lãnh đạo đáng mến
10 thói quen của những nhà lãnh đạo đáng mến

Nếu muốn trở thành một nhà lãnh đạo được mọi người tin tưởng tuyệt đối, bạn phải là một lãnh đạo đáng mến. Những lãnh đạo đầy uy quyền và một tầm nhìn “vĩ đại” có thể dẫn dắt nhân viên hiệu quả, nhưng không bền vững. Bởi họ thường lấn át, khiến nhân viên sợ hãi trước khi nhận ra khả năng của từng người.

Thứ sáu, 14/04/2017 - 08:03

Có được truy lĩnh tiền trợ cấp mất sức lao động?
Có được truy lĩnh tiền trợ cấp mất sức lao động?

Mẹ bà Nguyễn Thanh (thanhnguyentran422@...) có thời gian làm việc thực tế từ 15 đến 20 năm, đủ 55 tuổi, đủ điều kiện hưởng trợ cấp từ ngày 1/5/2010 nhưng đến năm 2016 mới làm hồ sơ hưởng chế độ. Bà Thanh hỏi, mẹ của bà có được truy lĩnh tiền trợ cấp mất sức lao động từ ngày 1/5/2010 không?

Thứ sáu, 14/04/2017 - 07:52

Thiệt trăm đường khi bệnh nhân không có BHYT
Thiệt trăm đường khi bệnh nhân không có BHYT

Nhiều người chưa nhận thức được tác dụng của bảo hiểm y tế và chỉ khi vào viện mới biết nó quan trọng.

Thứ sáu, 14/04/2017 - 07:15

Khám phá lớp học nếm rượu vang tại Pháp
Khám phá lớp học nếm rượu vang tại Pháp

Các học viên được học cách cảm nhận và mô tả từng mùi vị trong rượu, cách xác định nguồn gốc xuất xứ và rất nhiều kỹ năng khác về rượu vang.

Thứ sáu, 14/04/2017 - 07:06

Chọn trường, chọn nghề: Cần xác định rõ mục tiêu
Chọn trường, chọn nghề: Cần xác định rõ mục tiêu

Khảo sát về định hướng ngành nghề của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM (Falmy) tại 120 trường THPT trên địa bàn thành phố năm học 2016 - 2017 cho thấy, số đông các học sinh đều mong muốn được học ở bậc đại học thuộc các khối ngành Kỹ thuật công nghệ và Kinh tế - Tài chính.

Thứ sáu, 14/04/2017 - 06:53

Bài toán khoảng cách thế hệ: Chọn lời giải thông minh ở công ty bảo hiểm
Bài toán khoảng cách thế hệ: Chọn lời giải thông minh ở công ty bảo hiểm

Nhóm ngành bảo hiểm là một trong các nhóm ngành có tỉ lệ khoảng cách giữa hai thế hệ X và Y lớn nhất. Các doanh nghiệp Bảo hiểm đã giải quyết khoảng cách này như thế nào?

Thứ năm, 13/04/2017 - 06:11

Nghỉ việc từ 50 tuổi có thể được hưởng lương hưu
Nghỉ việc từ 50 tuổi có thể được hưởng lương hưu

Chồng của bà Phạm Thị Hương (tỉnh Hải Dương) sinh năm 1967, năm nay 50 tuổi, đóng bảo hiểm xã hội đến tháng 9/2017 được 26 năm, làm công nhân bán xăng dầu (là nghề nặng nhọc, độc hại). Bà Hương hỏi, chồng bà có đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi không, nếu được thì thủ tục gồm những gì?

Thứ năm, 13/04/2017 - 03:49

ĐÁNG QUAN TÂM
Kinh ngạc trước nghề làm mô hình đồ ăn giả ở Nhật Bản
Kinh ngạc trước nghề làm mô hình đồ ăn giả ở Nhật Bản

Để chinh phục thực khách từ đôi mắt, những nhà hàng ở Nhật Bản đã tìm cách giúp cho thực khách dễ dàng hình dung những món ăn thông qua các mô hình đồ ăn như thật.

Thứ năm, 13/04/2017 - 07:11

Giải thưởng Pulitzer và sự thay đổi cách làm báo
Giải thưởng Pulitzer và sự thay đổi cách làm báo

Trong những năm gần đây, cách thức làm báo truyền thống đã thay đổi đáng kể nhờ sự phổ biến của mạng xã hội.

Thứ năm, 13/04/2017 - 07:03

Tuyên Quang: Chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động
Tuyên Quang: Chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động

Tỉnh Tuyên Quang hiện có trên 1.000 doanh nghiệp với khoảng trên 32.000 lao động, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Công tác bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ (PCCN) luôn là nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, các ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn hết sức quan tâm.

Thứ năm, 13/04/2017 - 07:00

Chua chát nghề săn mật ong
Chua chát nghề săn mật ong

Những người khai thác mật ong tự nhiên luôn phải đương đầu cả đàn ong hung dữ, dễ bị ong đốt, ngã từ trên cây...

Thứ năm, 13/04/2017 - 06:54

3 hạng giảng viên dạy nghề
3 hạng giảng viên dạy nghề

Chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trình độ cao đẳng trong các trường cao đẳng công lập được đề xuất gồm 3 hạng: 1- Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (hạng I), mã số: V.09.01.01; 2- Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II), mã số: V.09.01.02; 3- Giảng viên giáo dục nghề nghiệp (hạng III), mã số: V.09.01.03.

Thứ năm, 13/04/2017 - 06:43

Đến năm 2100, thế giới có bao nhiêu tỷ người?
Đến năm 2100, thế giới có bao nhiêu tỷ người?

Ước tính năm trong 2017, thế giới đang có khoảng 7,5 tỷ người sinh sống. Vậy đến năm 2100, dân số của hành tinh chúng ta sẽ là bao nhiêu?

Thứ tư, 12/04/2017 - 02:45

Lịch nghỉ Ngày 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 ra sao?
Lịch nghỉ Ngày 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 ra sao?

(Dân trí) - Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, người lao động sẽ bước vào dịp nghỉ 30/4 và 1/5 với số ngày nghỉ lễ dài nhất trong năm 2017. Tuy nhiên, lịch nghỉ các ngày lễ trong năm 2017 khác với nhiều năm trước ở chỗ: Không có quy định về ngày nghỉ hoán đổi và ngày làm bù.

Thứ tư, 12/04/2017 - 09:46

Nghệ An: 100 lao động sang Hàn Quốc thì có 57 người trốn ở lại khi hết hạn hợp đồng
Nghệ An: 100 lao động sang Hàn Quốc thì có 57 người trốn ở lại khi hết hạn hợp đồng

(Dân trí) - Có thời điểm cứ 100 lao động Nghệ An sang Hàn Quốc làm việc thì có đến 57 người không về nước sau khi hết hạn hợp đồng. Sau nhiều nỗ lực, hiện số lao động của tỉnh này bỏ trốn, ở lại Hàn Quốc khi hết thời hạn làm việc giảm xuống còn 30%.

Thứ tư, 12/04/2017 - 08:39

Nuôi con tiền tỷ: U80 thu chục triệu mỗi tháng nhờ nuôi “con bay”
Nuôi con tiền tỷ: U80 thu chục triệu mỗi tháng nhờ nuôi “con bay”

Nhờ “bén duyên” với nghề nuôi ong, đến nay lão nông Nguyễn Văn Thành (85 tuổi) ở huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Thứ tư, 12/04/2017 - 08:31

Bảo hiểm xã hội VN trả lời về việc nghỉ hưu sau năm 2018
Bảo hiểm xã hội VN trả lời về việc nghỉ hưu sau năm 2018

(Dân trí) - “Theo Luật Bảo hiểm xã hội, từ năm 2018, cho dù người lao động tới 25 tuổi mới tham gia BHXH liên tục thì khi nghỉ hưu vẫn được hưởng lương hưu ở mức 75 %. Việc đóng thêm thời gian tham gia BHXH chỉ xảy ra với người lao động vì lý do đi làm khi tuổi đã cao hơn 25”.

Thứ tư, 12/04/2017 - 08:14

Thôi việc khi chưa nghỉ phép thì được thanh toán bằng tiền
Thôi việc khi chưa nghỉ phép thì được thanh toán bằng tiền

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 114 Bộ Luật lao động, người lao động do thôi việc mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

Thứ tư, 12/04/2017 - 07:06

Sáng 11/4, Phiên GDVL online: Tạo sự quan tâm của người lao động
Sáng 11/4, Phiên GDVL online: Tạo sự quan tâm của người lao động

Trao đổi với PV Dân trí sáng 11/4, ông Nguyễn Toàn Phong - Giám đốc TT DVVL Hà Nội - cho biết: Phiên Giao dịch việc làm (GDVL) online giữa 4 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc) đã thu hút sự quan tâm của người lao động, đặc biệt là lao động hồi hương từ Hàn Quốc.

Thứ ba, 11/04/2017 - 03:00