Về trang chủ

Xuyên đêm đánh chuyển hàng cây xanh trên tuyến đường đẹp nhất Hà Nội

Đơn vị thi công tiến hành đánh chuyển toàn bộ cây xanh trên phần giải phân cách bị thu hẹp của tuyến đường Văn Cao - Liễu Giai tới vườn ươm để trồng lại khi dự án hoàn thành.
Dân trí
Đang xem
Xuyên đêm đánh chuyển hàng cây xanh trên tuyến đường đẹp nhất Hà Nội
01:58

Xuyên đêm đánh chuyển hàng cây xanh trên tuyến đường đẹp nhất Hà Nội

Mới nhất