Video: Trao hơn 123 triệu đồng đến với “bé thơ trong cảnh bố mẹ mang trọng bệnh”

Video: Trao hơn 123 triệu đồng đến với “bé thơ trong cảnh bố mẹ mang trọng bệnh” (đọc thêm)