video cùng chuyên mục

Vai trò phản biện xã hội cần được "nâng chất"

Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho rằng cần có cơ chế để tạo điều kiện cho mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ của mình là vai trò giám sát và phản biện xã hội.