Trụ sở xã Quảng Phú vắng ngắt trong giờ làm việc sáng 1/12

Trụ sở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) vắng hoe trong giờ làm việc sáng 1/12 (đọc thêm)