Tôm hùm con to bằng đầu đũa, giá kỷ lục 250.000 đồng/con

Tôm hùm con to bằng đầu đũa, giá kỷ lục 250.000 đồng/con (đọc thêm)