Thứ trưởng Bộ Y tế cùng Ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã tới tận khoa Bệnh Nhiệt Đới thăm hỏi, chúc mừng và trao giấy ra viện cho bệnh nhân Li Ding

Thứ trưởng Bộ Y tế cùng Ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy chúc mừng và trao giấy ra viện cho bệnh nhân Li Ding (đọc thêm)