Thiết bị nghề cá “xịn” giúp ngư dân Lý Sơn “trúng lớn”

Ngư dân huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) mạnh dạn đầu tư cho đội tàu cá nhiều thiết bị hiện đại. Điều này giúp việc đánh bắt khá thuận lợi, nhiều đội tàu thu được từ 400 – 500 tấn hải sản mỗi năm.
Mới nhất