Thêm một công trình xây dựng trái phép trên vịnh Bái Tử Long lộ diện

Thêm một công trình xây dựng trái phép trên vịnh Bái Tử Long lộ diện (đọc thêm)