Về trang chủ

Thất nghiệp do Covid-19, người Mỹ xếp hàng nhận gà tây miễn phí

Trong bối cảnh ngày Lễ Tạ ơn đang tới gần, người dân New York (Mỹ) vẫn phải chật vật từng ngày để có được bữa ăn.
Dân trí
Đang xem
Thất nghiệp do Covid-19, người Mỹ xếp hàng nhận gà tây miễn phí
01:29

Thất nghiệp do Covid-19, người Mỹ xếp hàng nhận gà tây miễn phí

Mới nhất