video cùng chuyên mục

Thất nghiệp do Covid-19, người Mỹ xếp hàng nhận gà tây miễn phí

Trong bối cảnh ngày Lễ Tạ ơn đang tới gần, người dân New York (Mỹ) vẫn phải chật vật từng ngày để có được bữa ăn.