Về trang chủ

Thần ưng Andes, biểu tượng của Bolivia

Thần ưng Andes hay kền kền khoang cổ, vốn là một động vật mang tính biểu tượng của Bolivia. Loài chim này đóng vai trò quan trọng trong văn hóa dân gian của các cộng đồng vùng Andes.
Dân trí
Đang xem
Thần ưng Andes, biểu tượng của Bolivia
04:46

Thần ưng Andes, biểu tượng của Bolivia

Mới nhất