video cùng chuyên mục

Rau chất đống, thối rục đầy đồng

Không có người mua, người nông dân Quảng Ngãi phải nhổ bỏ những ruộng rau đang xanh tốt. Bao công sức chăm bón mất trắng, người nông dân cũng mất Tết.