Về trang chủ

Rau chất đống, thối rục đầy đồng

Không có người mua, người nông dân Quảng Ngãi phải nhổ bỏ những ruộng rau đang xanh tốt. Bao công sức chăm bón mất trắng, người nông dân cũng mất Tết.
Dân trí
Đang xem
Rau chất đống, thối rục đầy đồng
01:23

Rau chất đống, thối rục đầy đồng

Mới nhất