Ông Tây và hành trình 5 năm nhặt hàng nghìn tấn rác ở Hà Nội

Trong hai ngày cuối tuần, James và các thành viên của mình đã dọn được khoảng 14 tấn rác dưới chân cầu Long Biên. (đọc thêm)