Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết thành phố đặt mục tiêu giải quyết 20.000 căn nhà trên và ven kênh rạch trọng 5 năm

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết thành phố đặt mục tiêu giải quyết 20.000 căn nhà trên và ven kênh rạch trong 5 năm (đọc thêm)