Nước lũ dang cao trên sông A Vương qua thị trấn Prao, huyện Đông Giang

Nước lũ dâng cao trên sông A Vương huyện Đông Giang
Mới nhất