Nông dân xứ Tây Đô bốn mùa cần mẫn "thay áo" cho những con đường xuống cấp

14 năm qua, đội vá đường từ thiện ở Cù lao Tân Lộc (quận Thốt Nốt, Cần Thơ) không đếm hết đã vá lành bao nhiêu đoạn đường, sửa chữa bao nhiêu cây cầu, khoác cho giao thông quê hương diện mạo mới.
Mới nhất