video cùng chuyên mục

Nhiều hạng mục hồ Kẻ Gỗ xuống cấp sau gần nửa thế kỷ vận hành

Nhiều hạng mục công trình đầu mối của hồ Kẻ Gỗ như nhà tháp, gian thủy nông, thân đập, tràn xả lũ đã bị xuống cấp, hư hỏng.