Nhà hàng ở Hội An bị ném chất bẩn

Một nhà hàng ở Hội An bị ném chất bẩn giữa ban ngày. (đọc thêm)