Người thân khóc tiễn đưa nạn nhân xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng.

Clip (đọc thêm)