Về trang chủ

Người mang dịch bệnh nhưng có ý định chống đối thì xử lý thế nào

Hành vi: "từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế có thể bị phạt tiền từ từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
Dân trí
Đang xem
Người mang dịch bệnh nhưng có ý định chống đối thì xử lý thế nào
03:40

Người mang dịch bệnh nhưng có ý định chống đối thì xử lý thế nào

Mới nhất