video cùng chuyên mục

Người mang dịch bệnh nhưng có ý định chống đối thì xử lý thế nào

Hành vi: "từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế có thể bị phạt tiền từ từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.