video cùng chuyên mục

Người dân xin lộc đầu năm ở chùa Ông, TP Hội An

Ngày 6/2 (16 tháng Giêng âm lịch), rất đông người dân từ khắp nơi đổ về Chùa Ông - TP Hội An, Quảng Nam để cầu lộc, cầu tài đầu năm mới.