Người dân Giao Thủy lo lắng về tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ sông

Người dân Giao Thủy lo lắng về tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ sông
Mới nhất