Người dân Bạc Liêu về nhà sau bão.

Người dân Bạc Liêu về nhà sau bão.
Mới nhất